close
تبلیغات در اینترنت
انگیزه بلوغ شناخت بعد ازدواج
loading...

دانلود آهنگ جدید موزیک خارجی موزیک ویدیو خارجی جدید

1. انواع بلوغ لازم برای ازدواج - تنظیم خانواده بلوغ برای ازدواج,رشد برای ازدواج,انواع بلوغ لازم برای ازدواج. مشاوره قبل از ازدواج کمک می کند تا زوجین نسبت به شناخت خانواده های طرفین، ابعاد مختلف بلوغ و عوامل مهم دیگری که در به طور طبیعی برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات فراوان بعد از ازدواج که معمولا در اثر عدم آگاهی و تصمیم گیری پایداری انگیزه جنسی در زوجین. 2. 12 انگيزه غلط براي ازدواج (قسمت دوم) ﻧﻘﺸﻪ ھﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ارث و ﻣﯿﺮاث در دوران ﻣﺠﺮدى ﺑﻌﺪ از ازدواج اﺻﻼً ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎﻧﻨﻤﯽ آﯾﺪ . ﺑﺎﯾﺪ .. ﺑﯾﺷﺗر…

انگیزه بلوغ شناخت بعد ازدواج

حسین بازدید : 0 سه شنبه 22 آبان 1397 نظرات ()
1. انواع بلوغ لازم برای ازدواج - تنظیم خانواده

بلوغ برای ازدواج,رشد برای ازدواج,انواع بلوغ لازم برای ازدواج. مشاوره قبل از ازدواج کمک می کند تا زوجین نسبت به شناخت خانواده های طرفین، ابعاد مختلف بلوغ و عوامل مهم دیگری که در به طور طبیعی برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات فراوان بعد از ازدواج که معمولا در اثر عدم آگاهی و تصمیم گیری پایداری انگیزه جنسی در زوجین.

2. 12 انگيزه غلط براي ازدواج (قسمت دوم)

ﻧﻘﺸﻪ ھﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ارث و ﻣﯿﺮاث در دوران ﻣﺠﺮدى ﺑﻌﺪ از ازدواج اﺻﻼً ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎﻧﻨﻤﯽ آﯾﺪ . ﺑﺎﯾﺪ .. ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد، ﭘﺳر ھﻧﮕﺎﻣﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن ﺑﻟوغ ﻣﻲ رﺳﻧد، ھر ﻗدر ﻓﺎﺻﻟﮫ ﺑﻟوغ ﺟﻧﺳﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ازدواج آﻧﮭﺎ دﺧﺗر و ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آن ، ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ و درك ﺻﺤﯿﺢ زن و ﻣﺮد از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﺘﻆﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺒﮫﻢ.

3. 10 اشتباه در زمان دوستی و آشنایی قبل از ازدواج - هنر زندگی

اشتباهات آشنایی قبل از ازدواج می تواند در مراحل بعدی و بعد از ازدواج برای افراد مشکل ساز باشد از جمله انگیزه چیست ؟ دوران آشنایی قبل از ازدواج دارای مزایای زیادی است و در شناخت فرد مقابلمان به ما بسیار کمک می کند ولی در این دوران معمولا افراد ممکن است که این افراد هنوز به بلوغ فکری و پختگی کامل برای ازدواج نرسیده باشند.

4. بلوغ و نوجوانی - بیتوته

بلوغ دوران شناخت خود و پدیده های پیرامون خود است و شناخت یعنی تولد و زندگی دوباره . جوانی دوران ازدواج های ناموفق،حاملگی های پرخطر،مرگ و میر ها،عادات ورفتارهای ناسالم از این زمان شدت می گیرند . . جلوگیری از خشونت و رفتارهای مخرب ، کنترل انگیزه های رفتارهای ناسالم . برخورد دو جرم بزرگ در فضا و اختلال در بعد چهارم+تصاویر 

5. آیا شما عشق های قبل از ازدواج و روابط پنهانی داشته اید؟ - زریوار خبر

18 سپتامبر 2018 بعد اگر به ازدواج منتهی شود بعد توضیح می دهیم که ایشان نامزد من بودند ولی امکان شناخت هست حالا این ارتباطات قبل از محرمیت به ازدواج ختم می شود 

6. نکات و دانستنی های مهم قبل از “ازدواج” - نمناک

چه دلیلی دارد که بعد از پا نهادن به سن جوانی به فکر ازدواج بیاقتیم؟ هر پسر و دختری که به سن رشد و بلوغ می رسند بزرگترین آرزویشان این است که اما این که بدانید انگیزه ازدواج تان واقعی است یا صرفا به خاطر فشار دیگران یا . از سوی دیگر یکی از بهترین شیوه ها برای شناخت فرد مشاهده او در زمانی است که با خانواده اش در تعامل است .

7. چه زمانی ازدواج کنیم؟ - تبیان

29 نوامبر 2010 قانون اسلام در این باره این است که: ازدواج «مستحبّ موکّد» است امّا هر گاه این نیاز، سر بر آورد و خواست طغیان کند و انگیزه،بلوغ،شناخت،بعدازدواج.

8. شرایط ازدواج موفق چیست؟ آیا شما برای ازدواج موفق شرایط لازم را دارید

شرایط ازدواج موفق و ایجاد رابطه‌ی عاطفی قوی، حداقل ۶ بلوغ مهم را شامل می‌شود. کسی که به بلوغ شخصیتی رسیده از خود شناخت نسبی دارد. است که احتمال دارد هر کسی بعد از ازدواج هم از کسی خوشش بیاید، اما اگر به بلوغ عاطفی رسیده باشد، می‌تواند به درستی . لایو ۲۲ اینستاگرام: چطور از شَّرِ تنبلی خلاص شده و با انگیزه زندگی کنیم؟

9. با چه کسانی نباید ازدواج کرد؟ | با چه مردانی و زنانی (دخترانی) هرگز

10 آوريل 2017 اگر فردی معتاد علاقمند به ازدواج باشد باید ابتدا انگیزه ی لازم برای ترک را در خود ایجاد کند. این افراد پس از رسیدن به بلوغ لازم، امکان دارد از انتخاب شما پشیمان شوند. برای شناخت چنین افرادی می توانید از یک روان شناس کمک بگیرد. این قصه که تیپ و قیافه بعد از مدتی عادی می شود، افسانه ای بیش نیست.

10. ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان - مدیریت منابع انسانی

23 ا کتبر 2005 ﺑﻠﻮغ دوران ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﭘﺪﯾﺪه. ﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد اﺳﺖ ﺟﻬﻞ زداﯾﻰ از ﻃﺮﯾﻖ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳ ﻂ. ﮐﺘﺎب. ﻫﺎ، ﻣﺠﻼت، .. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ رﯾﺸﻪ در زﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ . ازدواج. ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ،. ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ. ﻫﺎ. ﯾﭙﺮﺧﻄﺮ، . ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺸﻮﻧﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺮب، ﮐﻨﺘﺮل اﻧﮕﯿﺰه. ﻫﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮐﻪ دﺧﺘﺮان، در. ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻃﯽ دوران ﺑﻠﻮغ د.

11. جمع بندی انگیزه مردان از ازدواج؟ - گفتگوی دینی

15 آگوست 2012 یعنی انگیزه ی اصلی اکثر مردان از ازدواج روابط جنسیه؟ و در مورد افزايش مسئوليتهاي آقايتون ،‌بار مسئوليت خانم بعد از ازدواج .. تکلیف و بلوغ.

12. تأثیر سن ازدواج، الگوهاي همسرگزيني و تفاوت سني زوجین بر كیفیت

سن ازدواج، تفاوت سنی، الگوهاي همسرگزينی، كيفيت زندگی زناشويی. .4. کارشناس شناخت. ،ی. افسردگی،. اعتمادبه. نفس. پایین، کمی شادمانی و رضایت از زندگی،. سوءمصرف دختران زودتر از پسران به بلوغ جسمی. یم. رسند . بررسی علل و انگیزه.

13. لبریز شدن نیاز جنسی دختران مجرد – مای مشاور

21 دسامبر 2014 از سن حدود ۱۸ سالگی شرایط ازدواج داشتم اما بخاطر درس و دانشگاه و بعد . افراد زیادی هستند که با داشتن این سن از بلوغ فکری لازم برخوردارند و از 

14. را ﻤﺎی آ ﻮز ﯽ ازدواج ﺳﺎﻟﻢ ﻮا ن

ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﻲ ﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻀﺮات ﻋﺪم ازدواج ﻳﺎ ازدواج دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم درﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻮان ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ازدواج ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﻤﺴـﺮ از. دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ از آداب و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري داﺷﺘﻪ . اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﮕﻴﺰه ي ﻗﻮي ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش و در آﻣﺪ، از ﺳﻦ ﻣﺎدر از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎروري اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻌﺪ از. 35.

15. سن ازدواج دختران

«هیچ کس را نمی توان بعداز رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود، . به درستی که دختر مانند پسر نیست، همانا دختر نه ساله هنگامی که ازدواج و پیوند .. هنگامی که محتلم شد و شناخت نسبت به به دست آوردن اموال و بخشیدن آن پیدا کرد. هورمونها، افزون بر اثرظاهری در اندامها و بدن، اثرهایی بر روی احساس و انگیزه نوجوان می 

16. هیولایی ‌به نام ازدواج - جام جم آنلاین

1 ژوئن 2015 نگاهی به دلایل هراس برخی جوانان از ازدواج و راهکارهای آن افراد در سنین بالا نه‌تنها از بلوغ فکری کامل‌تری بهره‌مند می‌شوند و از خواسته‌ها و نیازهای خود شناخت بهتری پیدا راجع به زندگی مشترک چنان در ذهن جوانان رسوخ کرده که انگیزه ازدواج در آنان را از . احساس می‌کنید بعد از ازدواج چه تغییری در زندگی‌تان اتفاق بیفتد؟

17. رابطه ميان سطوح متفاوت روابط پيش از ازدواج و نگرش والدين به آن با

نیازها، انگیزه تولید می کنند و انگیزه هم رفتار و رابطه اجتماعی را بازتولید. می کند. اما پدیده . )2006( در مطالعه خود در زمینه تأثیر روابط پیش از ازدواج به بعد سومی 2استانلی .. شــناخت، آشنایی و بررسی معیار های همسرگزینی را برای زوجین فراهم آورد. . مناسبی برای کنترل و کاهش فاصله میان بلوغ و ازدواج ارائه داد )آزادارمکی، 1390( تا.

18. تحليل روان شناختي افزايش سن ازدواج و نقش آن در انحرافات اخلاقي

7 سپتامبر 2010 در مجموع، از روايات استفاده مي شود كه سن پايه براي ازدواج بعد از بلوغ است و . از نظر نوع انگيزه با انحرافات اخلاقي بزرگسالان يكسان و مشابه دانسته اند. سنّي، عاطفي و رواني جوانان و نوجوانان و نيز شناخت شرايط اقتصادي و سياسي 

19. ازدواج مسئله دار زوج های مطلقه - مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت

مقدمه: با وجود این که طلاق با ازدواج مرتبط است و در بیشتر موارد به دنبال ازدواج غیر آنجا که بیشتر طلاقها با انجام ازدواج دارای مشکل به خصوص در شرایط تعجيل، شناخت درصد بود و خراسان رضوی بعد از تهران دومین رتبه طلاق را اجتماعی طلاق (۱۱) و بلوغ ناکافی (۱۲) از دیگر علل مطرح . تأمین نیازهای جنسی انگیزه دیگر انجام ازدواج به.

20. تجربه زیسته دانشجویان دکتری دانشگاه کردستان در بازماندگی از ازدواج

در ابتدا ۷۹ مفهوم استخراج شد که بعد از دسته بندی و ادغام موارد مشابه به . هم اکنون آمارها نشان می دهند که در کشور ما فاصله بین سن بلوغ تا ازدواج نسبت به گذشته در بدون شک هرگونه تشویق در جهت ترویج ازدواج در جامعه مستلزم بررسی و شناخت پدیدارشناسانه مایر و اسكولز" (۲۰۱۳) در پژوهش خود نشان دادند که مواردی مانند انگیزه والدین.

21. هدف شما از ازدواج کردن چیست؟ هدف ازدواج کردن - آسان طب

یک هدف ازدواج کردن میتواند درمان افسردگی باشد که بسیار اشتباه است. عاشق هم هستند وقتی هیجان، با سرعت چشمگیری در روابط پیش برود، شناخت یکدیگر به دور ماندن از آسیبهای تنهایی افراد ازدواج می کنند این به شما انگیزه می‌دهد تا به سختی کار . بسیاری از این افراد بعد از مدتی از تصمیم به ازدواج پشیمان می شوند زیرا بر خلاف 

22. ارتباط قبل از ازدواج با عشق برای شناخت بیشتر - وبسوار

30 نوامبر 2013 بعد اگر به ازدواج منتهی شود بعد توضیح می‌دهیم که ایشان نامزد من بودند ولی اگر به ازدواج اگر فرایند خواستگاری درست صورت بگیرد ما به شناخت خوب می‌رسیم. برای مرد غرایز در اولویت اول است تا برای ازدواج انگیزه داشته باشد. انتهای بلوغ پایان رشد است که گاهی این بلوغ دیر و گاهی زود اتفاق می‌افتد که هر دو 

23. اخبار - سایبان مهر - دانشگاه فردوسی مشهد

معماریانی اهمیت بلوغ در ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی ، اقتصادی و عاطفی را نیز آغاز زندگی مشترک هستند و قطعا پس از ازدواج رشد بیشتری در این حوزه ها خو‌اهند داشت. . بعضی از خانمها هستند که خودشان را از صبح تا شب می‌کشند بعد که مرد به خانه . در در همایش ویژه مجردین ستاد ازدواج دانشجویی بر اهمیت حصول شناخت در فرایند 

24. رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج

مروی بر رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج. در کشورهای اسلامی که قوانین مدنی و فرهنگ نهادینه شده در اذهان مردم بر پایه دستورات دین مبین اسلام است؛از همان ابتدای سن بلوغ که اولین نگاه ها و گرایش ها به سوی جنس مخالف کشیده می

25. 9 سوال ضروری که باید قبل از ازدواج از همسرتان بپرسید!!

سوال کردن از همسر احتمالی آینده‌تان ، یکی از موثرترین راه‌های شناخت او است‎ باید ‌دنبال چه ویژگی‌هایی در همسر آینده‌ام باشم؟

26. بهترین سن ازدواج چگونه محاسبه می شود؟

علت تاکید بر انجام مشاوره قبل از ازدواج نیز همین است که ما ببینیم دو نفری که می‌خواهند ازدواج کنند به بلوغ روانی و اجتماعی رسیده‌اند یا خیر.

27. زندگی ایده آل داشته باشیم - انگیزه ،بلوغ ،شناخت ، بعد ازدواج

دبیر انجمن روانپزشكان با تاكید بر لزوم پیشگیری از بروز اختلالات روانی در جامعه، عدم برخورداری از ازدواج صحیح و علمی، فقر فرهنگی و اقتصادی و عوامل اجتماعی مانند اعتیاد را از جمله عوامل موثر در بروز اختلالات روانی دانست

28. انگیزه ،بلوغ ،شناخت ، بعد ازدواج

ازدواج نبايد بر فرض اين كه پسر يا دختر به سن ازدواج رسيده‌اند، صورت گيرد. لازم است ازدواج، صحيح، اصولي و بر اساس معيارهاي شناخته شده و علمي باشد.

29. روش شناخت همسر آینده | شناخت | شناخت زن | شناخت همسر

شناخت همسر در دوران نامزدی و شناخت همسر قبل از ازدواج و شناخت همسر در دوران عقد و شناخت همسر قبل ازدواج و راه های شناخت همسر را در آکاایران ببینید انگیزه ،بلوغ ،شناخت ، بعد ازدواج بعد از

30. مشاوره ازدواج | مرکز مشاوره ازدواج (تلفنی، حضوری و آنلاین

مشاوره ازدواج انگیزه‌ی درونی دختر و پسر را شناسایی می‌کند و سطح فکری آن‌ها در مورد ازدواج را مشخص می‌کند.

31. بررسی آمادگی و بلوغ جسمی | جنسی قبل از ازدواج

جنسی یکی از نکات مهم قبل از ازدواج هست که باعث می شود دختر و پسر ها با دید باز و اطلاع کامل تصمیم بگیرن | سلامت دات لایف و آمادگی و بلوغ جسمی را در آکاایران ببینید

32. دانستنیهای قبل از ازدواج،آموزش روابط زناشویی،روابط دختر و

شناخت تفاوت های زن و مرد برای ازدواج شرایط ازدواج با خواستگاری که بیمار است نکات طلایی که پیش از ازدواج باید بدانید!

33. ازدواج -سن مناسب معیار مناسب و انگيزه ازدواج در افراد

ازدواج -سن مناسب معیار مناسب و انگيزه ازدواج در افراد مختلف ( مرجع کامل اطلاعات) ازدواج تنها راه مشروع و سالم تشکیل خانواده است.

34. ۶ سطح بلوغ که باید قبل از ازدواج به آن رسیده باشید

به طور طبیعی برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات فراوان بعد از ازدواج که معمولا در اثر عدم آگاهی و تصمیم گیری نادرست به وجود می‌آید، قبل از ازدواج بررسی همه جانبه طرفین از یکدیگر ضرورت جدی دارد.

35. انواع بلوغ در ازدواج - ParsNaz.com

ازدواج پیمان مقدسی است که به واسطه ی آن یک مرد و یک زن که مرحله بلوغ جسمی و عاطفی را طی کرده و به مرحله بلوغ عقلی و اجتماعی رسیده و توانایی‌ها و آگاهی‌های لازم جهت تشکیل خانواده را کسب کرده‌اند با شناخت و پذیرش یکدیگر

36. موارد مهم جهت موفقیت در روابط قبل از ازدواج تا نامزدی

مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

37. انگیزه شما از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک چیست ؟ | همدلان

ازدواج به عنوان سنتی پسندیده در تمامی جوامع در طول تاریخ از جایگاه خاصی برخورداربوده است .

38. مقاله در مورد بلوغ - magirans.com

بلوغ دوران شناخت خود و پدیده های پیرامون خود است و شناخت یعنی تولد و زندگی دوباره. جوانی دوران تجارب سبز است. سبز سمبول طراوت، تازگی، روییدن و بهار است.

39. ترس از تعهد ازدواج (گاموفوبیا) در زنان و مردان جوان

بیشتر جوانان نگران هستند که با پذیرش نقش‌ها و مسئولیت‌های جدید بعد از ازدواج آسایش و امنیتی که در دوران مجردی داشتند به خطر بیفتد.

40. در ازدواج باید فردیت دونفر حفظ شود - ایسنا

یک روانشناس گفت: در گذشته ما شدن بعد از ازدواج مطرح بود اما حقیقت این است که بعد از ازدواج باید فردیت هر دو زوج حفظ شود.

41. اشتباهی ازدواج نکنید! - shomanews.com

پس هرگز برای یک ازدواج خوب و موفق، نمی‌توان به شناخت از شخصیت مجازی که عموما تفاوت بسیاری با شخصیت حقیقی دارد، بسنده کرد؛ این نوع آشنایی، پاسخگوی شناخت درست و کامل نیست.

42. خانواده | چند انگیزه و دلیل عمومي و اشتباه برای ازدواج

آنان معتقدند فردی آماده ازدواج است که بلوغ‌های چندگانه (عاطفی، عقلی و اجتماعی) را پشت‌سر گذاشته باشد، به خودآگاهی و شناخت درستی از خویش دست یافته، اولویت‌هایش را تعیین کرده و به دور از

43. ازدواج فامیلی | معایب و مزایای ازدواج فامیلی

بعد از ارزیابی از لحاظ ژنتیکی بهترین کار انجام یک مشاوره قبل از ازدواج است. تا زوجین از لحاظ تناسب شخصیتی، فکری و اخلاقی بررسی شوند.

44. موفقیت در روابط قبل از ازدواج تا نامزدی. شناخت

موارد مهم جهت موفقیت در روابط قبل از ازدواج تا نامزدی ( شناخت جنس مخالف ). مقاله از از علی سلطانی مجد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده ، بارزترین دلیل بروز اختلافات در روابط بین دو جنس مخالف عدم شناخت صحیح از

45. روش های عجیب و جدید خواستگاری در میان جوانان

در زمان قدیم دخترها توسط اشنایان به خانواده پسر معرفی می شدند و پسر به روش سنتی به خواستگاری دختر می رفت و ازدواج می کد که امروزه روش خواستگاری تغییر کرده است.

46. رئیس نظام روانشناسی و مشاوره کشور: بلوغ اجتماعی نیازمند

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: هر فرد پیش از ازدواج باید ازلحاظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی به آمادگی کافی دست یابد بنابراین بلوغ اجتماعی نیازمند گذراندن دوره‌های آموزشی است.

47. کتاب‌های روانشناسی - ketabesabz.com

برچسب‌ها: ازدواج، زناشویی، روانشناسی ازدواج، روانشناسی خانواده، پیش از ازدواج، دانستنی های ازدواج، آموزش های قبل از ازدواج، آموزش های بعد از ازدواج، دانستنی های ازدواج، روانشناسی ازدواج

48. ترس از تعهد ازدواج (گاموفوبیا) در زنان و مردان جوان

بیشتر جوانان نگران هستند که با پذیرش نقش‌ها و مسئولیت‌های جدید بعد از ازدواج آسایش و امنیتی که در دوران مجردی داشتند به خطر بیفتد.

49. در ازدواج باید فردیت دونفر حفظ شود - ایسنا

یک روانشناس گفت: در گذشته ما شدن بعد از ازدواج مطرح بود اما حقیقت این است که بعد از ازدواج باید فردیت هر دو زوج حفظ شود.

50. اشتباهی ازدواج نکنید! - shomanews.com

پس هرگز برای یک ازدواج خوب و موفق، نمی‌توان به شناخت از شخصیت مجازی که عموما تفاوت بسیاری با شخصیت حقیقی دارد، بسنده کرد؛ این نوع آشنایی، پاسخگوی شناخت درست و کامل نیست.

51. خانواده | چند انگیزه و دلیل عمومي و اشتباه برای ازدواج

آنان معتقدند فردی آماده ازدواج است که بلوغ‌های چندگانه (عاطفی، عقلی و اجتماعی) را پشت‌سر گذاشته باشد، به خودآگاهی و شناخت درستی از خویش دست یافته، اولویت‌هایش را تعیین کرده و به دور از

52. ازدواج فامیلی | معایب و مزایای ازدواج فامیلی

بعد از ارزیابی از لحاظ ژنتیکی بهترین کار انجام یک مشاوره قبل از ازدواج است. تا زوجین از لحاظ تناسب شخصیتی، فکری و اخلاقی بررسی شوند.

53. موفقیت در روابط قبل از ازدواج تا نامزدی. شناخت

موارد مهم جهت موفقیت در روابط قبل از ازدواج تا نامزدی ( شناخت جنس مخالف ). مقاله از از علی سلطانی مجد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده ، بارزترین دلیل بروز اختلافات در روابط بین دو جنس مخالف عدم شناخت صحیح از

54. روش های عجیب و جدید خواستگاری در میان جوانان

در زمان قدیم دخترها توسط اشنایان به خانواده پسر معرفی می شدند و پسر به روش سنتی به خواستگاری دختر می رفت و ازدواج می کد که امروزه روش خواستگاری تغییر کرده است.

55. رئیس نظام روانشناسی و مشاوره کشور: بلوغ اجتماعی نیازمند

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: هر فرد پیش از ازدواج باید ازلحاظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی به آمادگی کافی دست یابد بنابراین بلوغ اجتماعی نیازمند گذراندن دوره‌های آموزشی است.

56. کتاب‌های روانشناسی - ketabesabz.com

برچسب‌ها: ازدواج، زناشویی، روانشناسی ازدواج، روانشناسی خانواده، پیش از ازدواج، دانستنی های ازدواج، آموزش های قبل از ازدواج، آموزش های بعد از ازدواج، دانستنی های ازدواج، روانشناسی ازدواج

57. نحوه صحیح رفتار با فرزندان در سن بلوغ – مشاوره آنلاین مهکام

از دوران بعد از بلوغ باید والدین مراقب تنهایی های نوجوانانشان باشند. چرا که بسیاری از مسایل و انحرافات ریشه در تنهایی های بی حساب و کتاب فرزندان چه در خانه و چه در خارج از منزل دارد.

58. موارد مهم جهت موفقیت در روابط قبل از ازدواج تا نامزدی

مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

59. انگیزه شما از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک چیست ؟ | همدلان

ازدواج به عنوان سنتی پسندیده در تمامی جوامع در طول تاریخ از جایگاه خاصی برخورداربوده است .

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 214
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 15
 • بازدید امروز : 25
 • باردید دیروز : 26
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 87
 • بازدید ماه : 266
 • بازدید سال : 941
 • بازدید کلی : 941